AdaMerOs Herptil Türkiye
Türkiye Kurbağa ve Sürüngenleri Gözlemciliği ve Fotoğrafçılığı Topluluğu
The Amphibians and Reptiles Monitoring & Photography Society in Turkey
YazıYorum
GözlüYorum
TanıYorum
Tartışıyorum
"EN" türler   
"EN" üyeler   
"EN" fotoğraflar   
"EN" iller   
Ana Sayfam Yap Sık Kullanılanlara Ekle Mail Gönder
Ara
Email
Şifre
Şifremi Unuttum | Beni Hatırla
  
 Ana Sayfa
 Fotoğraf Galerisi
 Herptil Forum
 TanıYorum Galerisi
 GözlüYorum Galerisi
 YazıYorum-ÖğreniYorum
 Fotoğraf Arama
 Herptil Türleri
 Türkiye'nin Herptilleri
 İl Portfolyoları
 Etkinlikler ve Duyurular
 Herptil Ansiklopedisi
 Herptil Biyolojisi
 Gözlem ve Fotoğrafçılık
 Kültür ve Sanat
 Hakkımızda
 Topluluk Üyeleri
 Üyelik Başvurusu
 Türk Herpetologlar
 E-Afişlerimiz
 ENGLISH Pages
 ENGLISH e-Posters
 Videolar/Movies
 E-Bülten (THB)
 Bağlantılar
 İletişim
 
  AdaMerOs Kelebek

Türkherptil DKMPGM ile işbirliği yapmaktadır


 

Turkherptil is an affiliated member of Natural Europe Project

Kör Kertenkeleler (Halkalı Kertenkeleler) (AMPHISBAENIA) AMPHISBAENIA Kuyruksuz Kurbağalar (ANURA) ANURA Kertenkeleler (SAURIA) SAURIA Yılanlar (SERPENTES ) SERPENTES Kaplumbağalar (TESTUDINATA) TESTUDINATA Kuyruklu Kurbağalar (Semenderler) (URODELA) URODELA
        Kültür ve Sanat
Yararlanılan Kaynaklar

 

Sitede kullanılan tüm bilgiler başlıca;

 
1. Budak, A. & Göçmen, B. (2005). Herpetoloji. Ege Üniversitesi Fen Fakültesi Kitaplar Serisi, No. 194, Ege Üniversitesi Basımevi, Bornova-İzmir, 226 s. (ISBN 975-483-658-2) [Türkçe Kitap]. [2nci baskı, 2008].
2. Atatür, M. K. & Göçmen, B. (2001). Kuzey Kıbrıs'ın Kurbağa ve Sürüngenleri [Amphibians and Reptiles of Northern Cyprus ], Ege Üniversitesi Fen Fakültesi Kitaplar Serisi, No. 170, Ege Üniversitesi Basımevi, Bornova-İzmir, 63 pp (ISBN 975-483-486-5) [Türkçe ve İngilizce Kitap]. ve
3. Budak, A., Göçmen, B., Mermer, A. & Kaya, U (2002). Omurgalılar Sistematiği. Ege Üniversitesi Fen Fakültesi Kitaplar Serisi, No. 181, Ege Üniversitesi Basımevi, Bornova-İzmir, 268 s. (ISBN 975-483-549-7) [Türkçe Kitap].
 
adlı eserlerden faydalanılarak hazırlanmıştır. Bunun dışında kullanılan diğer literatür ise aşağıda varilmiştir. Bilimsel değişikliklere bağlı olarak bu liste yenilenecektir.
 
Adler, K., 1989. Contributions to The History of Herpetology. Society for the Study of Amphibians and Reptiles, USA, 202 pp.
Anderson, S. C., 1999. The Lizards of Iran (Contributions to Herpetology, Vol. 15). Society for the Study of Amphibians and Reptiles, Missouri, USA, 442 pp.
Arıkan, H., 1983. Ege Bölgesinde Yaşayan Rana ridibunda (Anura:Ranidae) Populasyonlarının Serolojik Yönden İncelenmesi. Doğa Bilim Dergisi, Temel Bilim., 7: 37-45.
Arıkan, H., 1988. On a New Form of Rana ridibunda (Anura:Ranidae) from Turkey. İstanbul Univ. Fen Fak. Biyoloji Dergisi, 53: 81-87.
Arıkan, H., Özeti, N. & Öz, M., 1990. Doğu Anadolu'dan Bitlis Salamandra salamandra (Urodela: Salamandridae) Populasyonunun Serum Proteinleri Üzerinde Bir Ön Çalışma. Doğa Tr. J. of Zoology, 14: 188-194.
Arıkan, H. & Öz, M., 1992. Hatay Çevresindeki Salamandra salamandra (Urodela: Salamandridae) Populasyonunun Serolojik Yönden İncelenmesi. Doğa-Tr. J. of Zoology ,16: 101-105.
Arnold, E. N. & Burton, J. A., 1980. A Field Guide to the Reptiles and Amphibians of Britain and Europe. Collins, London, 272 pp.
Arnold, E. N., Arribas, O. & Carranza, S., 2007. Systematics of the Palearctic and Oriental Lizard tribe Lacertini (Squamata Laceretidae Lacertinae), with descriptions of eight new genera. Zootaxa, 1430, 1-86.
Arribas, O. J., 1999. Phylogeny and Relationships of the Mountain Lizards of Europe and Near East (Archeolacerta Mertens, 1921, Sensu lato) and their Relationships among the Eurasian Lacertid Radiation. Russ. J. Herpetol., 1: 1-22.
Atatür, M. K. & Göçmen, B., 2001. Kuzey Kıbrıs’ın Kurbağa ve Sürüngenleri, Ege Üniversitesi Fen Fakültesi Kitaplar Serisi, No. 170, Ege Üniversitesi Basımevi, Bornova-İzmir, 63 s.
Atatür, M.K., Arıkan, H. & Mermer, A., 1990. A Taxonomical Investigation on Rana ridibunda Pallas 1771 (Anura:Ranidae) Populations from the Lakes District-Anatolia. İst. Univ. Fen Fak. Biyoloji Dergisi, 54, 79-83.
Atatür, M. K., Arıkan, H. & Mermer, A., 1993. A Preliminary Study on The Feeding Biology of a Rana ridibunda (Anura: Ranidae) Population from Beyşehir Lake. Doğa-Tr. J. of Zoology, 17: 127-131.
Baha El Din, S., 2006. A Guide to the Reptiles and Amphibians of Egypt. The American University in Cairo Pres, Cairo-New York, 359 pp.
Baran, İ., 1976. Türkiye Yılanlarının Taksonomik Revizyonu ve Coğrafi Yayılışları. TBTAK Yayınları, No. 309, T.B.A.G. Seri No 9, Ankara, 177 s.
Baran, İ. & Atatür, M. K., 1998. Türkiye Herpetofaunası (Kurbağa ve Sürüngenler). T.C. Çevre Bakanlığı, Ankara, 214 s.
Baran, İ., Kumlutaş, Y., Lanza, B., Sindoco, R., Ilgaz, Ç., Avcı, A. & Crucitti, P. (2005): Acanthodactylus harranensis, a new species of lizard from southeastern Turkey (Reptilia: Sauria: Lacertidae). Boll. Mus. Reg. Sci. Nat. Torino, 23 (1): 323-341.
Başoğlu, M. & Baran, İ., 1977. Türkiye Sürüngenleri, Kısım 1. Kaplumbağa ve Kertenkeleler. Ege Üniv. Fen Fak. Kit. Ser. No. 76, İlker Matbaası, Bornova-İzmir, 272 s.
Başoğlu, M. & Baran, İ., 1980. Türkiye Sürüngenleri, Kısım 2. Yılanlar. Ege Üniv. Fen Fak. Kit. Ser. No. 81, Ege Üniv. Matbaası, Bornova-İzmir, 218 s.
Başoğlu, M., Özeti, N. & Yılmaz, İ., 1994. Türkiye Amfibileri. Ege Üniversitesi Fen Fakültesi Kitaplar Serisi, Ege Üniversitesi Basımevi, Bornova/İzmir, 221 s.
Böhme, W., 1985. Zoogeographical pattern of the lizard fauna of the African subsharan belt, with preliminary description a new chamaleon. In: Proceedings of the international symposium on African vertebrates, Schchmann, K.-L. (ed.), Museum Alexander Koenig (Bonn), pp. 471-478.
Böhme, W. & Budak, A., 1977. Über die rudis-Gruppe des Lacerta saxicola Komplexes in der Türkei, II (Reptilia: Sauria: Lacertidae). Salamandra 13 (3/4): 141-149.
Budak, A., 1974. Türkiye'de Mabuya vittata (Scincidae: Lacertilia)'nin Bireysel ve Coğrafi Variasyonu Üzerinde Arastirmalar. E. Ü. Fen Fak. Ilmi Rap.Ser., No: 162.
Budak, A., 1976. Anadolu'da Yaşayan Lacerta laevis, Lacerta danfordi ve Lacerta anatolica'nin Taksonomik Durumları ve Coğrafi Yayılışları Üzerinde Araştırmalar. E. Ü. Fen Fak. Ilmi Raporlar Serisi No: 214.
Budak, A. & Böhme, W., 1978. Über die rudis-Gruppe des Lacerta saxicola Komplexes in der Türkei, I (Reptilia: Sauria: Lacertidae). Ann. Naturhistor. Mus. Wien, 81: 273-281.
Budak, A. & B. Göçmen, 1995. Kuzey Kıbrıs Lacerta laevis Gray, 1838 (Sauria: Lacertidae) Örnekleri Hakkında, Doğa-Tr. J. of Zoology, 19 (2), 1-15.
Budak, A., Göçmen, B, Mermer, A & U. Kaya, 2002. Omurgalılar Sistematiği. Ege Üniversitesi Fen Fakültesi Kitaplar Serisi No. 181(1.baskı), Ege Üniversitesi Basımevi, Bornova-İzmir, 268 s.
Capula, M., 1990. The Macdonald Encyclopedia of Amphibians and Reptiles. Macdonald Orbis, Arnoldo Mondadori Editore S. p., Milan, 256pp.
Çevik, İ. & Tok, C.V., 1997. Dereköy (Kırklareli) civarındaki Lacerta praticola Eversmann, 1834 (Sauria: Lacertidae) örnekleri hakkında bir arastirma, Tr.J.of Zoology, 21: 259- 262.
Demirsoy, A., 1988. Yaşamın Temel Kuralları, Omurgalılar/Anamniyota (Cilt 3, Kısım 1). Hacettepe Üniversitesi Yayınları, A/55, Meteksan A.Ş., Ankara, 684 s.
Demirsoy, A., 1992. Yaşamın Temel Kuralları, Omurgalılar/Amniyota (Cilt 3, Kısım 2). Meteksan A.Ş., Ankara, s. 942.
Diesener, G. & Reichholf, J., 1996. Lurche und Kriechtiere. Mosaik Verlag, GmbH, München, 288 pp.
Disi, A. M., Modrý, D., Nečas, P. & Rifai, L., 2001. Amphibians and Reptiles of the HashemiteKingdom of Jordan. Edition Chimaira, Frankfurt, 408 pp.
Dorit, R. L., Walker, W. F. & Barnes, R. D., 1991. Zoology. SaundersCollege Publishing, Florida, 1009 pp.
Duellman, W. E. & Trueb, L., 1986. Biology of Amphibians. McGraw-Hill Book Company, London, 670 pp.
Duellman, W. E., 1992.Reproductive Strategies of Frogs. Sci. Amer., 267 (1): 58-65.
Engelmann, W.-E., Fritzsche, J., Günther, R. & Obst, F. J., 1986. Lurche und Kriechtiere Europas. Ferdinand Enke Verlag, Stuttgart, 420 pp.
Franzen, M., 1998. Erstnachweis von Acanthodactylus schreiberi schreiberi Boulenger, 1879 für die Turkei. Herpetozoa, 11 (1/2): 27-36.
Franzen, M., 2000. Erstnachweis der Gattung Rhinotyphlops Fitzinger, 1843 für die Türkei (Serpentes: Typhlopidae). Salamandra, 36 (2): 103-112.
Franzen, M. & Wallach, V., 2002. A New Rhinotyphlops from Southern Turkey (Serpentes: Typhlopidae). Journal of Herpetology, 36 (2): 176-184.
Göçmen, B., Kumlutaş, Y. & M. Tosunoğlu, 1996. A New Subspecies, Ablepharus kitaibelii (Bibron & Borry, 1833) budaki n. ssp. (Sauria: Scincidae) From the Turkish Republic of Northern Cyprus, Doğa-Tr. J. of Zoology, 20, 397-405.
 
Göçmen, B., Tok, C. V., Kaya, U. & Tosunoğlu, M., 1996. Kuzey Kıbrıs Herpetofaunası Hakkında Bir Ön Çalışma Raporu. Doğa-Tr. J. of Zoology, 20 (Ek Sayı): 161-176.
Göçmen, B., Şenol, A. & Mermer, A., 2002. A New Record of Schneider’s Skink, Eumeces schneideri Daudin, 1802 (Sauria: Scincidae) from Northern Cyprus. Zoology in the Midle East, 25, 19-22.
Göçmen, B. & Böhme, W., 2002. New Evidence of the Occurrence of the Dice Snake, Natrix tessellata (Laurenti, 1768) on Cyprus. Zoology in the Midle East, 27 (2): 29-34
Göçmen, B., Tosunoğlu, M. & Ayaz, D., 2002. First Record of the Leopard Gecko, Eublepharis angramainyu (Reptilia: Sauria: Eublepharidae), from Anatolia. Herpetological Journal, 12 (2): 79-80.
Göçmen, B., Tosunoglu, M. & Taskavak, E., 2003. A Taxonomic Comparison of the Hardun,  Laudakia stellio (Reptilia, Agamidae), Populations of Southern Turkey (Hatay) and Cyprus. Zoology in the Midle East, 28: 25-32.
Göçmen, B., Nilson, G., Yildiz, M. Z., Arikan, H.,  Yalçinkaya, D. & Akman, B., 2007. On the occurrence of the Black Cat Snake, Telescopus nigriceps (Ahl, 1924) (Serpentes: Colubridae) from the Southeastern Anatolia, Turkey with some taxonomical comments. North-Western Journal of Zoology, 3 (2): 81-95
Grzimek, B., 1974. Animale Life Encyclopedia, Volume 5 – Fishes II and Amphibians. Van Nostrand Reinhold Company, Canada, 555 pp.
Grzimek, B., 1975. Animale Life Encyclopedia, Volume 6 – Reptiles. Van Nostrand Reinhold Company, Canada, 589 pp.
Halliday, T., Adler, K. & O’Toole, C., 1986. The Encyclopedia of Reptiles and Insects. Andromeda Oxford Limited, Oxfordshire, England, 306 pp.
Ilgaz, Ç., 2004. Doğu Karadeniz Bölgesi’ndeki (Trabzon, Rize, Artvin ve Ardahan) Kaya Kertenkelelerinin Sistematik Durumu, Yayılışı ve Ekolojisi Üzerine Araştırmalar (Sauria: Lacertidae). Ege Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü (Doktora Tezi), Bornova-İzmir, 408 pp.
Kabisch, K., 1990. Wörterbuch der Herpetoologie. Gustav Fischer Verlag, Jena, 478 pp.
Kivit, R. & Wiseman, S., 2000. The Green Tree Python and Emerald Tree Boa. Kirschner & Seufer Verlag, Keltern-Weiler, Germany, 128 pp.
Kochva, E., 1987. The Origin of Snakes and Evolution of the Venom Apparatus. Toxicon, 25 (1): 65-106.
Kosswig, C.,1947. Genel Zooloji. Adnan Kitapevi, İstanbul, 414 s.
Kumlutaş, Y., Tosunoğlu, M. & Göçmen, B., 1999. “Karadeniz Bölgesi Rana ridibunda (Anura: Raniidae) Populasyonları Üzerinde Morfolojik Araştırma”. Doğa-Tr. J. of Zoology, 23 (Turk. Supl. 3): 801-806.
Kumlutaş, Y., Taşkavak, E., Baran, İ., Ilgaz, Ç. & Avcı, A, 2002. First Record of Blanford’s Short-nosed Desert Lizard Mesalina brevirostris Blanford, 1874, from Anatolia (Squamata: Sauria: Lacertidae). Herpetozoa, 15 (3/4): 171-178.
Kuru, M, 1999. Omurgalı Hayvanlar (5. Baskı). Palme Yayıncılık, Ankara, 841 s.
Leviton, A. E., Anderson, S. C., Adler, K. & Minton, S. A., 1992. Handbook to Middle East Amphibians and Reptiles. Contributions to Herpetology, No. 8, Society for the Study of Amphibians and Reptiles, USA, 252 pp.
Mackessy, S. P., 2002. Biochemistry and Pharmacology of Colubrid Snake Venoms. Journal of Toxicol-Toxin Reviews, 21 (1&2): 43-83.
Mermer, A., Göçmen, B. & Tok, C. V., 1996. Kuzey Kıbrıs Chalcides ocellatus Forskal, 1775 (Sauria: Scincidae) Örnekleri Hakkında. Doğa-Tr. J. of Zoology, 20 (Ek Sayı): 265-269.
Nagy, Z.T., Lawson, R., Joger, U. & Wink, M., 2004. Molecular systematics of racers, whipsnakes and relatives (Reptilia Colubridae). using mitochondrial and nuclear markers. J. Zool. Syst. Evol. Research 42, 223–233.
Newman, E. A. & Hartline, P. H., 1992. The Infrared “Vision” of Snakes. Scientific American, 246 (3): 98-107.
Nilson, G. & Andrén, C., 2001. The Meadow and Steppe Vipers of Europe and Asia – The Vipera ursini Complex. Acta Zoologica Akademiae Scientiarum Hungaricae, 47 (2-3): 87-267.
Olgun, K., Baran, İ. & Tok, C. V., 1999. The Taxonomic Status of Triturus vulgaris (Linnaeus, 1758) Populations in Western Anatolia, Turkey. Turkish Journal of Zoology, 23: 133-140.
Özeti, N. & Atatür, M., 2001. Karşılaştırmalı Anatomi Laboratuvar Kılavuzu (2. baskı). Ege Üniversitesi Fen Fakültesi Kitaplar Serisi, No. 90, Ege Üniversitesi Basımevi, Bornova-İzmir, 60 s.
Porter, K. R., 1972. Herpetology. W. B. Saunders Company, Philadelphia, USA, 524 pp.
Pough, F. H., Andrews, R. M., Cadle, J. E., Crump, M. L., Savitzky, A. H. & Wells, K. D., 1998. Herpetology. Prentice Hall, Inc., New Jersey, 577 pp.
Poulakakis, N., Lymberakis, P., Tsigenopoulos, C. S., Magoulas, A. & Mylonas, M., 2004. Phylogenetic relationships and evolutionary history of snake-eyed skink Ablepharus kitaibelii (Sauria: Scincidae). Molecular Phylogenetics and Evolution, 34 (2005): 245-256.
Remane, A., Storch, V. & Welsch, U., 1994.Kurzes Lehrbuch der Zoologie (7. Auflage). Gustav Fischer, Stuttgart, 593 pp.
Remane, A., Storch, V. & Welsch, U., 1997. Systematische Zoologie (5. Auflage). Gustav Fischer, Stuttgart, 804 pp.
Rösler, H., 1995. Geckos der Welt. Urania-Verlag, Berlin, 256 pp.
Salvador, A., 1982. A Revision of The Lizards of The Genus Acanthodactylus(Sauria: Lacertidae). Bonner Zoologische Monographien, Nr. 16, Zoologishes Forshungsinstitut und Museum Alexander Koenig, Bonn, 167 pp.
Schätti, B. & Agasian, A., 1985. Ein neues Konzept fur den Coluber ravergieri-C. nummifer-Komplex (Reptilia, Serpentes, Colubridae). Zool. Abh. Mus. Tierk. Dresden, 40: 109-123.
Schmidtler, J. F., 1975. Zur Taxonomie der Riesen-srnaragdeidechsen (Lacerta trilineata Bedriaga) Südanatoliens (Reptilia, Lacertidae). Veröff. Zool. Staatssamml. München, 18: 45-68.
Schmidtler, J. F., 1986a. Orientalische Smaragdeidechen: 1. Zur Systematic, Vebreitung von Lacerta viridis (Sauria: Lacertidae) in der Turkei. Salamandra, 22: 29-46.
Schmidtler, J. F., 1986b. Orientalische Smaragdeidechen: 2. Über Systematic, synekologie von Lacerta trilineata, L. media, L. pampylica (Sauria: Lacertidae). Salamandra, 22: 126-146.
Schmidtler, J. F., 1988. Eirenis baranı n. sp. aus dem mediterranen Süden der Türkei (Serpentes:Colubridae). Salamandra, 24: 203-214.
Schmidtler, J. F., 1997. Die Ablepharus kitaibelii–Gruppe in Süd Anatolien und benachbarten Gebieten (Squamata: Sauria: Scincidae). Herpetozoa, 10 (1/2): 35-63.
Schmidtler, J.F. & Lanza, B., 1990. A new dwarf-snake (Eirenis) from Lake Van in eastern Turkey. Amphibia-Reptilia, 11: 363-371.
Schmidtler, J.F. & Schmidtler, J.J., 1978. Eine neue Zvvergnatter aus der Türkei mit einer übersicht über die Gattung Eirenis(Colubridae, Reptilia). Ann. Naturhist. Muş. Wien, 81: 383-400.
Schmidtler, J.F. & Eiselt, J., 1991. Zur systematik, Verbreitung ostanatolischer Zwergnattern; mit Beschreibung von Eirenis hakkariensis n. sp. Salamandra, 27: 225-237.
Seufer, H., 1995. Geckos. Landbuch Verlag, Hannover, Germany, 136 pp.
Stebbins, R. C. & Cohen, N. W., 1995.A Natural History of Amphibians. PrincetonUniversity Press, New Jersey, 316 pp.
Stöck, M., Craig Moritz, C., Hickerson, M., Frynta, D., Dujsebayeva, T., Eremchenko, V., Macey, J. R., Papenfuss, T. J. & Wake, D. B. (2006). Evolution of mitochondrial relationships and biogeography of Palearctic green toads (Bufo viridis subgroup) with insights in their genomic plasticity. Molecular Phylogenetcs and Evolution, 4 (3): 663-689.
Storer, T. I., Usinger, R. L., Stebbins, R. C. & Nybakken, J. W., 1979. General Zoology (Sixth Edition). McGraw-Hill Book Company, London, 902 pp.
Szczerbak, N. N. & Golubev, M. L., 1996. Gecko Fauna of the USSR and Contiguous Regions. Contributions to Herpetology, Vol.13, Adler, K. R. Perry, T. D. (eds.). SSAR, Missouri (USA), 233 pp.
Terentjev, P. & Chernov, S. A. 1949. Key to amphibians and reptiles [in Russian: Ophredelitel presmikayuşchiesya i zemnovodnik. Gosydarstvennoe izdatelstvo Sovetskaya Nauka, Moskow, 340 pp]. Israel Program for Scientific Translation, Jarusalem, 1965, 315pp.
Tok, C. V., Göçmen, B. & Mermer, A., 1999. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Mabuya vittata (Şeritli Kertenkele) (Sauria: Scincidae) Örnekleri Hakkında”. Doğa-Tr. J. of Zoology, 23 (Turk. Supl. 2): 583-589 (1999).
Tok, C.V., Kumlutas, Y. & Türkozan, O., 1997. On specimens of Ophisops elegans Ménétriés 1832 (Sauria: Lacertidae) collected from Hatay, Turkey, Tr.J.of Zoology, 21: 195-203.
Tosunoğlu, M. & Tok, C.V., 1997. Morphological and osteological comparisons of Bufo viridis (Amphibia: Anura) populations of Resadiye. (Datça) Peninsula and Komotini (Greece), Tr.J.of Zoology, 21: 205-211.
Tosunoğlu, M., Göçmen, B., Atatür, M. K. & İ. E. Çevik, 2001. Morphological and Serological Investigations on Lacerta laevis Gray, 1838 (Sauria: Lacertidae) Populations from Anatolia, Zoology in the Midle East, 23, 55-60.
Tosunoğlu, M., Göçmen, B., Taşkavak, E. & A. Budak,1999. A Serological Comparison of the Populations of the Lacerta laevis Complex in Northern Cyprus and Southern TurkeyZoology in the Midle East, 19, 117-122.
Uğurtaş, İ. H., Papenfuss, T. J. & Orlov, N. L., 2001. New Record of Walterinnesia aegyptia Lataste, 1887 (Ophidia: Elapidae: Bungarinae) in Turkey. Russian Journal of Herpetology, 8 (3): 239-245.
Uetz, P. (2007). Catallogue of life 2007 Annual Checklist: Acanthodactylus orientalis. EMBL Reptile Database.
Üçüncü, S., Tosunoğlu, M. & İşisağ, S., 2004. Electrophoretic comparison of blood-serum proteins of Lacerta trilineata, Lacerta media and Lacerta pampylica (Sauria, Lacertidae) from Turkey. Biologia, Bratislava, 59/2:297-300.
Weichert, C. K., 1970. Anatomy of the Chordates. McGraw-Hill Book Company, London, 814 pp.
Ziswiler, V., 1976. Die Wirbeltiere (Band 1 und 2). Georg Thieme Verlag, Stuttgart, 658 pp.

 

Copyright © 2011 - 2022 AdaMerOs Herptil Türkiye, her hakkı saklıdır.
Bu sitede yayınlanan fotoğrafların ve yazıların hakları ve sorumluluğu sahiplerine aittir.
Fotoğraflar, yazılar ve diğer içeriğin izin alınmadan herhangi bir ortam ve biçimde kullanılması T.C. 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Yasası'na göre suçtur.