AdaMerOs Herptil Türkiye
Türkiye Kurbağa ve Sürüngenleri Gözlemciliği ve Fotoğrafçılığı Topluluğu
The Amphibians and Reptiles Monitoring & Photography Society in Turkey
YazıYorum
GözlüYorum
TanıYorum
Tartışıyorum
"EN" türler   
"EN" üyeler   
"EN" fotoğraflar   
"EN" iller   
Ana Sayfam Yap Sık Kullanılanlara Ekle Mail Gönder
Ara
Email
Şifre
Şifremi Unuttum | Beni Hatırla
  
 Ana Sayfa
 Fotoğraf Galerisi
 Herptil Forum
 TanıYorum Galerisi
 GözlüYorum Galerisi
 YazıYorum-ÖğreniYorum
 Fotoğraf Arama
 Herptil Türleri
 Türkiye'nin Herptilleri
 İl Portfolyoları
 Etkinlikler ve Duyurular
 Herptil Ansiklopedisi
 Herptil Biyolojisi
 Gözlem ve Fotoğrafçılık
 Kültür ve Sanat
 Hakkımızda
 Topluluk Üyeleri
 Üyelik Başvurusu
 Türk Herpetologlar
 E-Afişlerimiz
 ENGLISH Pages
 ENGLISH e-Posters
 Videolar/Movies
 E-Bülten (THB)
 Bağlantılar
 İletişim
 
  AdaMerOs Kelebek

Türkherptil DKMPGM ile işbirliği yapmaktadır


 

Turkherptil is an affiliated member of Natural Europe Project

Kör Kertenkeleler (Halkalı Kertenkeleler) (AMPHISBAENIA) AMPHISBAENIA Kuyruksuz Kurbağalar (ANURA) ANURA Kertenkeleler (SAURIA) SAURIA Yılanlar (SERPENTES ) SERPENTES Kaplumbağalar (TESTUDINATA) TESTUDINATA Kuyruklu Kurbağalar (Semenderler) (URODELA) URODELA
        Hakkımızda
Fotoğraf Yükleme Kuralları ve İlkeler

ADAMEROS HERPTİL TÜRKİYE - KURALLAR VE İLKELER 

YÜKLEME KURALLARI

Madde 1. Her üye günde yalnız 2 adet fotoğraf yükleyebilir. Ancak yeni üye olanlara portfolyolarını erken tamamlamaları amacıyla 1 ay süreyle günde 5 fotoğraf yükleme hakkı verilir. TanıYorum Servisi'ndeki fotoğraflar da 2 günden önce fotoğraf galerisine transfer edilemez.

Madde 2. Farklı uzuv ve cinsiyet ayrıntısını gösteren fotoğraflar istisna olmak üzere aynı tarih, yer ve tür için çekilen yalnız 1 fotoğraf yüklenebilir.

Madde 3. Grup halinde yapılan arazi/gözlem çalışmalarında çekilen fotoğraflardan aynı konuyu içerenler aynı günde yüklenmemelidir. Aynı arazi çalışmasına katılan üyeler kendi aralarında anlaşarak bir uzlaşı içinde sırayla yüklemeye özen göstermelidirler.

Madde 4. Açıklama alanına gözlem yeri tarihi gibi daha önceki alanlarda tanımlanmış bilgiler ile üç nokta vb girilmemelidir. Bu alan boş bırakılabilir veya gerekli olan teknik ve gözlem açıklamaları yazılabilir. Sitede kullanılan dil, Türkiye Cumhuriyeti yasalarınca da belirtildiği gibi, resmi dil Türkçe'dir. Yerel adlar Türkçe adlara öncelik verilmek ve belirtilmek kaydıyla, açıklama kısmında belirtilebilir. Bu alan altında, fotoğraflarda ve yapılan yorumlarda, "reklam mahiyetinde" web sitesi linki vermek ve sitemize üye olmayan kişi adlarının zikredilmesi (teşekkür mahiyetinde olsa bile) kesinlikle yasaktır.

Madde 5. Metre veya m birimler sistem tarafından otomatik olarak eklenmekte olduğundan yükselti alanına sadece metre cinsinden ölçüler girilmelidir.

TEKNİK KURALLAR

Madde 6. Parmak üzeri, avuç içi vb. şekillerde çekilen fotoğraflar kesinlikle yüklenilmemelidir. İnsan unsuru taşıyan fotoğraflar yüklenmemelidir. Omurgalı tüm hayvanlar gibi, tüm kurbağa ve sürüngen türlerimiz yasalarla koruma altına alınmıştır. Sadece Fotoğraf çekmek için olsa bile, Milli Parklar ve Özel koruma alanlarında çekim yapmadan önce, Çevre ve Orman bakanlığı, Milli Parklar ve Özel koruma dairelerinden mutlaka izin alınmalıdır. Bilimsel amaçlı esaret altında tutulan herptil türler için de Etik Kurul ve gerekli bakanlık izinleri alınmış olmalıdır.

Madde 7. Daha önce çerçeveli olarak arşivde bulunan veya mecburi bir nedenle gerekli olmadıkça fotoğraflara çerçeve konulmamalıdır.

Madde 8. Yüklenen fotoğraflar 640x480 ile 800x600 piksel boyutlarında, 4:3 oranına uyan ve en çok 500KB büyüklüğünde olmalıdır.

Madde 9. Dikkat çekici büyüklükte imza atılmamalıdır.,

SOSYAL KURALLAR

Madde 10. Fotoğraflara yapılan eleştiri ve/veya katkılara mümkün olduğunca cevap vermeye özen gösterilmelidir.

Madde 11. Herhangi bir siyasi, dini, etnik, cinsiyet vb ayrımcılık ile genel adap ve muaşereti ihlal edici ifade/ima, reklam ve kampanya niteliğinde eleştiriler/yorumlar yapılmamalıdır.

Madde 12. Fotoğraflara yapılan değerlendirmelerde gerçekçi ve nazik olmaya özen gösterilmelidir.

Madde 13. Alınan eleştirilerin gelişim ve/ya bilgilendirme amaçlı olduğu gözönünde tutulmalıdır.

Madde 14. Yüklenen fotoğraflar izlenmeli, düzeltme amaçlı yapılan uyarı veya yorumlar dikkate alınarak üye tarafından varsa/gerekliyse değişikliklerin zamanında/güncel yapılmasına özen gösterilmelidir.

Madde 15. Anı, espri, sosyal-kültürel tartışma niteliğini haiz fotoğraflar Yazıyorum-Öğreniyorum servisinde anı veya serbest yazı türünde paylaşılmalıdır.

ETİK KURALLAR

Madde 16. Yüklenen fotoğrafın aynı zamanda ekoloji ve dağılış bilgilerinin üretilmesinde kullanıldığı dikkate alınarak çekim tarihi ve yeri bilgilerinin doğru verilmesine özen gösterilmelidir. "Toplayıcılara" korunmaları açısından tam yer bilgisi vermemek adına, nokta lokasyon (yer) bilgilerinden kaçınılmalıdır. Ölü, yolda ezilmiş, zarar görmüş hayvanların türünü belirleme ve gözlem kaydı vermek amacı ile Gözlüyorum, Yazıyorum-Öğreniyorum galerilerine yükleme yapılabilir. Bu tip karelerin ana sayfada ve galeride teşhir edilmesi, siteyi dışarıdan izleyen küçük yaş grupların psikolojisi üzerinde iyi bir etki yaratmayacağı düşünülmeli ve ana galeri ile Tanı-Yorum galerilerine yüklenmemelidir. Yüklenecek karelerde insan'a ait herhangi bir iz bulunmamalıdır. Pet hayvanlarına ait kareler siteye asla yüklenmemelidir.

Madde 17. Üyeler kişisel portfolyolarına yalnızca kendilerine ait fotoğrafları yükleyebilirler. Tür tanıtım sayfalarına yüklenen fotoğraflar bundan istisna olup topluluk/familya yönetimiyle iletişim kurularak bu tür eserlerden sahibinden izin alınmak suretiyle yararlanılması söz konusu olabilir.

YASAL KURALLAR

Madde 18. Yüklenen fotoğraflarda Türkiye Cumhuriyeti ile ilgili uluslararası yasa ve yönetmeliklere uyulması zorunludur.

AdaMerOs HERPTİL İçerik Ekleme, Eleştiri ve İletişim Kuralları ve İlkeleri

Bu metin AdaMerOs HERPTİL Türkiye Portalı'na eklenen fotoğraf, forum, yorum, cevap ve açıklamalarda uyulacak/uygulanacak kurallar ve ilkeleri kapsamaktadır.

1. Siteye eklenen içeriğin kesinlikle kurbağa-sürüngen gözlem ve fotoğrafçılığı ile herptilleri de kapsayan doğa koruma, ekosistem, biyoçeşitlilik vb. ile ilgili olması gereklidir. Bunun dışında herhangi bir neden veya amaçla yukarıdaki konularla dolaylı ilişki içinde olsa dahi herptil ve ilgili konular dışında siyasi, sosyal, toplumsal gündem ve gelişmelerle ilgili içerik kesinlikle yüklenmemelidir. 

2. Nedeni ne olursa olsun, hiçbir şekilde ima yoluyla ve/ya örtülü olarak dahi olsa kişi ve/ya gruplar kesinlikle hedef alınmamalıdır. 

3. Kişiseleşmiş tartışmalardan kaçınılmalıdır. Eğer varsa kişiler arasındaki sorunlar kişilerin kendilerine ait özel iletişim kanallarından yapılması ilke edinilmeli; kesinlikle fotoğraf altı, yazı veya forumlarda yapılmamalıdır.  

4. Sitede iletişimde nezaket en temel ilkedir. Eleştiri sınırı ötesine taşan kötü söz, sıfat veya ifadeler ile küfür, kırıcı, tahrik edici, küçümseyici, aşağılayıcı, rencide edici, ayrımcı vb kötü amaçlı söz ve ifadeler kesinlikle kullanılmamalıdır. Polemik yaratacak ifade ve üsluptan kesinlikle kaçınılmalıdır. 

5. Eklenen her türlü içerikte kanuni olduğu kadar etik, bilimsel, sosyal, kültürel kabul sınırları içinde kalınmalıdır. 

6. Eleştiriler ve önerilerin kişisel gelişim, tavsiye, bilgilendirme amacıyla yapıldığı/yapılacağı gözönünde bulundurulmalıdır. 

 7. Forumlar ve yazılar site yönetimince belirlenen bir sorumlu tarafından incelenecek ve yayına karar verildiğinde onaylanarak yayınlanacaktır. 

 8. Yukarıda belirtilen kural ve ilkelerin ihlali söz konusu olduğunda site yönetimi ile iletişime geçilmesi ilke edinilmeli, varsa sorunların çözümü site yönetiminden açıklık yaklaşımı ile talepte bulunulmalıdır. 

9. Site yönetimi yukarıdaki kural ve ilkelerden herhangi biri veya birilerinin ihlaline karar verdiğinde söz konusu forum, yazı, yorum ve/ya cevabı sahibine haber vermeksizin, uyarı yapmaksızın yayından kaldıracaktır. 

10. Gerek Facebook'taki Kapalı Grup gerekse forumdaki (izleyenlere kapalı) içerisindeki yazışmaların, tartışma yazılarının, Grup dışındaki ortamlara aktarılması, Grup üyesi olmayanlarla paylaşılması kesinlikle doğru değildir. Bunu yaptığı tespit edilen üyelerin durumu "Etik ve Disiplin Kurulumuzda" değerlendirilir.

11. Yukarıdaki kural ve ilkeler ikinci kez ihlal eden, ihlal etmeye kalkışan üyelerin sistemden üyelik kayıtları iptal edilecektir

12.  Telif Hakkı Yasası doğrultusunda fikir haklarının korunması açısndan, Topluluk sayfamızda yayınlanan ve özellikle tanım konusunda destek alınmış fotoğraflar, herhangi bir yerde (makale, proje, rapor,  magazin, sunum vs gibi yayın faaliyetleri ile diğer sosyal paylaşım sitelerinde) kullanıldığında, topluluk  (Adameros Herptil Türkiye/Türkherptil) kaynak olarak gösterilmelidir. Aksi davrandığı tespit edilen üyerlerin üyelik durumu "Etik ve Disiplin Kurulumuzda" değerlendirilir.


Fotoğraf yükleyen üyeler, yukarıda listenen kural ve koşulları otomatik kabul etmiş sayılırlar.

Copyright © 2011 - 2023 AdaMerOs Herptil Türkiye, her hakkı saklıdır.
Bu sitede yayınlanan fotoğrafların ve yazıların hakları ve sorumluluğu sahiplerine aittir.
Fotoğraflar, yazılar ve diğer içeriğin izin alınmadan herhangi bir ortam ve biçimde kullanılması T.C. 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Yasası'na göre suçtur.